manoly rubio garcia

Dissenyo, escenografejo, dibuixo, friquejo,
visualitzo, fabrico, m'estampo i moriré.
Trans... i tant! #nb #ella

——- CATALÀ ——-

Hola, em dic Manoly i sóc artisa en precari i autònoma buscant feina o projectes que em permetin guanyar la vida i desenvolupar la meva recerca i creació artística.

Dissenyadora d’ofici, curiosa de mena i artista polifacètica amb molt per aprendre, descobrir o inventar. Habilitats en dibuix i pintura de petit i gran format en tècniques analògiques i digitals. Fustera sobrevinguda i escenògrafa en creixement interessada en la incorporació de sistemes interactius a les arts escèniques i fascinada per la creació d’audiovisuals generatives en directe tant per la màquina com per la mà humana.

De formació molt autodidacta i cul inquiet vaig cursar 6 anys a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, d’on vaig saltar a fer 2 anys de gràfica publicitaria a l’Escola Massana. Després de treballar tant a l’obra com en una impremta em vaig incorporar a la cooperativa La Ciutat Invisible des d’on durant gairebé una dècada vaig promoure els valors de l’Economia Social i Solidària portant la comunicació i imatge de la cooperativa, on també em vaig encarregar de la concepció, disseny, producció, promoció i gestió del seu catàleg de roba. Amb poca formació reglada però molta experiència laboral a les esquenes i capacitat d’aprenentatge i resolució.

Després d’un recés sanador per reorientar-me, he ampliat el meu camp de coneixements integrant l’audiovisual i la llum com a eines d’expressió, formant-me en la tècnica del videomàpping i en el disseny i control de sistemes de leds mapejables. Recentment he tingut l’oportunitat de fer aflorar aquests nous coneixements fent la meva primera escenografia a la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure amb l’obra Posaré el meu cor en una safata de Carla Rovira.

Fes un cop d’ull als meus treballs en:

Contacta’m

disseny@manoly.cat
https://t.me/l4manoly

Segueix-me


@l4manoly


@missvisuales


@l4manoly


Els meus vídeos a youtube

——- ENGLISH ——-

Hi, my name is Manoly and I am a freelance precarious artist looking for a job or projects that allow me to earn a living and develop my artistic and creative research.

A designer by trade, curious by type and versatile artist with much to learn, discover or invent. Small and large format drawing and painting skills in analog and digital techniques. A newcomer Carpenter and developing stage designer interested in incorporating interactive systems into the performing arts and fascinated by the creation of live generative audiovisuals by both the machine and the human hand.

Of very self-taught education and restless heart, I studied for 6 years at the Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), where I would switch to study 2 years of graphic advertising in the Escola Massana. After working on both masonry and a printing company I joined the cooperative La Ciutat Invisible> from which for almost a decade I promoted the values ​​of Social and Solidarity Economy by assuming the communication and image of the cooperative, where I would also be responsible for the conception, design, production, promotion and management of its clothing catalog. With little formal training but a lot of work experience behind my back and my learning and resolution skills.

After a healing break to refocus, I expanded my field of knowledge by integrating the audiovisual and lighting as expressive tools, by training in the technique of video mapping and in the design and control of mappable led systems. I have recently had the opportunity to bring this new knowledge into action by doing my first stage design in Sala Fabià Puigserver of the Teatre Lliure with the work I’ll put my heart on a tray by Carla Rovira.

——- CASTELLANO ——-

Hola, me llamo Manoly y soy artisa en precario y autónoma buscando trabajo o proyectos que me permitan ganar la vida y desarrollar mi investigación y creación artística .

Diseñadora de oficio , curiosa y artista polifacética con mucho por aprender, descubrir o inventar. Habilidades en dibujo y pintura de pequeño y gran formato en técnicas analógicas y digitales. Carpintera sobrevenida y escenógrafa en crecimiento interesada en la incorporación de sistemas interactivos a las artes escénicas y fascinada por la creación de audiovisuales generativas en directo tanto generadas por la máquina como por la mano humana.

De formación muy autodidacta y culo inquieto cursé 6 años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, de donde saltaría a hacer 2 años de gráfica publicitaria en la Escuela Massana. Después de trabajar tanto en la obra como en una imprenta me incorporé a la cooperativa La Ciudad Invisible desde donde durante casi una década promoví los valores de la Economia Social i Solidaria llevando la comunicación e imagen de la cooperativa, donde también me encargaría de la concepción, diseño, producción, promoción y gestión de su catálogo de ropa. Con poca formación reglada pero mucha experiencia laboral en las espaldas y capacidad de aprendizaje y resolución.

Tras un receso sanador para reorientarme, he ampliado mi campo de conocimientos integrando los audiovisuales y la luz como herramientas de expresión, formándome en la técnica del videomapping y en el diseño y control de sistemas de LEDs mapeables. Recientemente he tenido la oportunidad de hacer aflorar estos nuevos conocimientos haciendo mi primera escenografía en la sala Fabià Puigserver del Teatro Libre con la obra Pondré mi corazón en una bandeja de Carla Rovira.

Projectes en actiu

www.màpping.cat

Mapping.cat som la unió de diferents treballadores autònomes amb varietat de perfils artístico-tècnics en el camp de les arts visuals, anant des de perfils més plàstics als més tecnològics. Un bon combo en constant evolució que ens hem ajuntat per a projectar i acompanyar-nos en les nostres inquietuts i anhels artístics més experimentals. Ens presentem en equip a competicions de màpping, ens acompanyem en els nostres projectes personals i comptem mútuament per a poder dur-los a terme quan és necessari.

+info

Wave Game

Un projecte d’intercanvi d’energies retroalimentades les unes a les altres a través del mite tràgic d’Eurípides. Amb dramatúrgia d’Anais Bertrand la nostra musa balla sola sense parlar amb ningú, donant forma subtil i lleugerament a l’amor a través de la dansa d’Anna Serra que amb el seu ball posa en marxa la música creada amb els sintetizadors modulars d’Amber Laparra generant un electro-noise que estimula la llum del meu #Mandaled. Un ball de sensors lumínics, sintetitzadors modulars, leds mapejables, webcams i creació en directe que entren en sincronia en un joc d’ones en una constant relació circular on es desdibuixen els límits de què genera què.

+info

Mandaled

Projecte personal de meditació guiada per la música a través de la llum. Dispositiu DIY amb leds adressables sobre tul, lleuger, transportable i versàtil. Un vòrtex lumínic tan simple com potent preparat per atrapar-te en un viatge sinestèsic i telúric on les formes concèntriques i mandàliques són el Leit motiv. Un dispositiu per experimentar, fer recerca visual i projectar nous horitzons en projectes de major format. La idea és treure la màxima rendibilitat a la tecnologia LED i la seva capacitat expressiva, un mitjà controlat digitalment però amb un comportament 100% analògic.

+info